Việt Nam xuất siêu hơn 12,2 tỷ USD sau 6 tháng

Việt Nam xuất siêu hơn 12,2 tỷ USD sau 6 tháng

Nửa đầu năm 2023, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước ước đạt 316,65 tỷ USD, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, xuất khẩu giảm 12,1%; nhập khẩu giảm 18,2%...

Nhịp cầu doanh nghiệp

Chat với BizLIVE