Từ khóa: #CEO

16 kết quả

Ông Phạm Hồng Hải sẽ đảm nhận các quyền hạn và nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc OCB từ ngày 06/5/2024

OCB bổ nhiệm nhân sự cấp cao trong Ban điều hành

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố thông tin liên quan đến việc bổ nhiệm ông Phạm Hồng Hải đảm nhận các quyền hạn, nhiệm vụ trong vai trò Tổng Giám đốc từ ngày 06/5/2024.

Chat với BizLIVE