Xe

Ảnh minh họa

Nhiều doanh nghiệp "đổi màu" lỗ, lãi sau soát xét

Sau soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2022, bức tranh lợi nhuận của các doanh nghiệp đã có không ít thay đổi so với báo cáo tự lập. Trong đó, nhiều trường hợp ghi nhận lợi nhuận giảm sâu, thậm chí chuyển từ lãi thành lỗ sau soát xét.
Chat với BizLIVE