Ông Lê Thành Liêm, Giám đốc điều hành Tài chính Vinamilk.

Giám đốc điều hành Tài chính Vinamilk: “Khi xác định ESG là cơ hội, việc thực hành ESG sẽ trở nên tốt và bài bản hơn”

Tại Hội thảo "Chuyển đổi tư duy và hệ thống để tối ưu hóa quản trị doanh nghiệp bền vững", nhiều lãnh đạo doanh nghiệp, chuyên gia ESG đã chia sẻ và kiến nghị thúc đẩy việc thực hành ESG, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút vốn đầu tư cho doanh nghiệp, địa phương.
Chat với BizLIVE