BIDV đang triển khai kế hoạch phát hành trái phiếu 7 năm và 10 năm nhằm huy động tổng cộng 4.000 tỷ đồng

Khát vốn, các ngân hàng đua nhau phát hành trái phiếu?

Khát vốn huy động kỳ hạn dài để đáp ứng quy định về giảm tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn hay cải thiện hệ số CAR (tỷ lệ an toàn vốn) cho lộ trình đáp ứng chuẩn Basel 2 là những điều được đề cập khi bàn về lý do các ngân hàng ồ ạt phát hành trái phiếu thời gian qua. Tuy nhiên, vẫn còn các lý do khác.
LCG: Sử dụng thặng dư vốn để xóa lỗ lũy kế

LCG: Sử dụng thặng dư vốn để xóa lỗ lũy kế

Dự án Formosa sẽ đóng góp chính vào doanh thu và lợi nhuận năm 2015. Tuy nhiên, cổ đông từ quỹ Red River Holding đề nghị LCG đẩy nhanh việc bán hàng KDC Hiệp Thành để có thể ghi nhận doanh thu và lợi nhuận từ năm 2015.
Chat với BizLIVE