Tăng cường khả năng hấp thụ vốn của nền kinh tế

Ngân hàng Nhà nước đã liên tục điều chỉnh giảm 4 lần các mức lãi suất điều hành với mức giảm 0,5-2%/năm, trong bối cảnh lãi suất thế giới tiếp tục tăng và neo ở mức cao. Tuy nhiên, sức hấp thụ vốn của doanh nghiệp và nền kinh tế còn rất yếu.

Lãi suất OMO giảm về 4%/năm Lãi suất huy động tiếp tục giảm sau quyết định dồn dập của Ngân hàng Nhà nước