EVF

EVF: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2023 đạt gần 200 tỷ đồng

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance - mã ck: EVF) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2023 với lợi nhuận trước thuế lũy kế 6 tháng đạt 199,3 tỷ đồng.

EVNFinance nhận giải thưởng IJGlobal Awards 2022 cho giao dịch trái phiếu xanh EVNFinance ra mắt nhân sự HĐQT, Ban Kiểm soát tại ĐHĐCĐ thường niên 2023