Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể thăm dò

Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể thăm dò

Nhóm nhà đầu tư giá trị có lợi thế về khung thời gian nắm giữ từ trung và dài hạn cũng như lấy yếu tố cơ bản là tiêu chí chọn lựa cổ phiếu thì thời điểm hiện tại có thể xem xét thăm dò một số vị thế ban đầu.
Chat với BizLIVE