Xe

Vận tải đường biển và hàng không tăng trưởng mạnh

Vận tải đường biển và hàng không tăng trưởng mạnh

Nhu cầu đi lại của người dân tăng khiến số lượng hành khách vận chuyển tăng 6,2% và hành khách luân chuyển tăng cao tới 13,2% so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, vận tải hàng hóa duy trì tốc độ tăng 14,5% về vận chuyển và tăng 14,7% về luân chuyển.
Chat với BizLIVE