“Lối đi mới” cho đường sắt

“Lối đi mới” cho đường sắt

Mặc dù, Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng phê duyệt và công bố, nhưng doanh nghiệp ngoài nhà nước đang ở đâu vẫn là câu hỏi đang bỏ ngỏ.
Chat với BizLIVE