Từ khóa: #tiền lương

59 kết quả

Ảnh minh họa

60% nhân viên bảo hiểm và ngân hàng chưa hài lòng với thu nhập

Dù các doanh nghiệp có nhiều nỗ lực nhưng mức độ hài lòng của người lao động trong ngành ngân hàng, dịch vụ tài chính và bảo hiểm với tổ chức còn thấp. Hơn 60% cho rằng mức lương hiện tại chưa tương xứng với nỗ lực và cống hiến của mình.
Chat với BizLIVE