Xe

Các cấp công đoàn phải đảm bảo việc trả tiền lương làm thêm giờ theo đúng quy định (Ảnh minh họa)

Tăng cường giám sát việc trả tiền lương làm thêm giờ

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn tăng cường giám sát, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, đặc biệt là việc trả tiền lương làm thêm giờ đúng quy định,...
Chat với BizLIVE