Từ khóa: #SJS

5 kết quả

VN-Index quay đầu tăng điểm cuối phiên

VN-Index quay đầu tăng điểm cuối phiên

Bất chấp việc vẫn bị nước ngoài bán ròng, VNM đã được tiền nội kéo lên và bật mạnh từ đáy 8 tháng. Qua đó, VN-Index vẫn có thể quay đầu tăng điểm cuối phiên.
Chat với BizLIVE