Từ khóa: #nợ phải trả

8 kết quả

CC1 lãi lớn trong năm 2023 nhờ thu tài chính.

CC1 lãi lớn nhờ thu tài chính

Trong bối cảnh nguồn thu của hoạt động kinh doanh cốt lõi giảm mạnh, thì doanh thu tài chính đem về gần 1.000 tỷ đồng trở thành cứu cánh giúp CC1 báo lãi lớn trong năm 2023.

Chat với BizLIVE