Từ khóa: #luật đất đai sửa đổi

3 kết quả

Thị trường bất động sản 2024, cơ hội và thách thức đan xen

Thị trường bất động sản 2024, cơ hội và thách thức đan xen

Chuyên gia cho rằng, với điểm tích cực từ kinh tế vĩ mô, tín dụng ngân hàng, một số Luật liên quan đến thị trường bất động sản vừa được thông qua, đây là tín hiệu cho thị trường 2024 có khởi sắc, tuy nhiên vẫn còn một số thách thức.

Chat với BizLIVE