Ông Hồ Nam Tiến – Phó Chủ tịch HĐQT, Quyền Tổng Giám đốc LPBank nhận chứng chỉ Tiêu chuẩn bảo mật CSP cho hệ thống SWIFT.

LPBank đạt hai chứng chỉ tiêu chuẩn bảo mật quốc tế

Sáng ngày 16/5/2023, tại Hà Nội, ControlCase (tổ chức toàn cầu chuyên đánh giá chất lượng bảo mật quốc tế có trụ sở tại Mỹ) đã trao chứng chỉ tiêu chuẩn bảo mật quốc tế PCI-DSS phiên bản 3.2.1 cho hệ thống thanh toán thẻ và tiêu chuẩn bảo mật CSP cho hệ thống SWIFT cho LPBank.
Chat với BizLIVE