Kiên nhẫn quan sát vùng hỗ trợ

Kiên nhẫn quan sát vùng hỗ trợ

Các giao dịch ngắn hạn cần kiên nhẫn quan sát thêm các diễn biến tiếp theo của thị trường đặc biệt là trong các nhịp giảm sắp tới để khoanh vùng và xác định được vùng hỗ trợ.
Chat với BizLIVE