Từ trái sang: Phó thủ tướng Lê Minh Khái, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà, Phó thủ tướng Trần Lưu Quang

Phân công nhiệm vụ của hai tân Phó thủ tướng Chính phủ

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, du lịch,...; Phó thủ tướng Trần Lưu Quang theo dõi, chỉ đạo công tác xây dựng thể chế, cải cách tư pháp, ngoại giao và quan hệ đối ngoại...
Chat với BizLIVE