Bài toán của gạo Việt

Bài toán của gạo Việt

Xuất khẩu gạo năm 2022 thành công về số lượng nhưng hiệu quả chưa cao. Người dân và doanh nghiệp vẫn chật vật với bài toán chi phí sản xuất, giá thành và thụ động cân đối vốn…
Chat với BizLIVE