Từ khóa: #vốn đăng ký

17 kết quả

Ảnh minh họa

Quy mô vốn của doanh nghiệp thành lập mới ngày càng nhỏ đi

Ngay cả thời điểm dịch COVID-19 bùng phát mạnh tại Việt Nam vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới cũng chưa bao giờ xuống dưới 10 tỷ đồng, trong khi đó, ghi nhận vào tháng 2/2023, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp mới chỉ  7,4 tỷ đồng/doanh nghiệp.
Chat với BizLIVE