Từ khóa: #tỷ phú USD

2 kết quả

6 tỷ phú USD của Việt Nam hiện nay

Phấn đấu đến 2030 Việt Nam có ít nhất 10 tỷ phú USD

Triển khai Nghị quyết số 41-NQ/TW, Chính phủ đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 10 doanh nhân Việt Nam lọt vào danh sách tỷ phú đô la Mỹ thế giới, 05 doanh nhân quyền lực nhất châu Á do các tổ chức uy tín thế giới bình chọn.

Chat với BizLIVE