Từ khóa: #Tôm

3 kết quả

10 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thủy sản đạt 7,42 tỷ USD, giảm 21,3% so với cùng kỳ năm ngoái

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản năm 2023 chỉ đạt 9 tỷ USD

Kim ngạch xuất khẩu thủy sản tháng 10/2023 tăng 3,4% so với tháng trước, tuy nhiên lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu thủy sản vẫn giảm đến 21%. Theo Tổng thư ký Vasep, thị trường có nhiều khó khăn nên xuất khẩu thủy sản năm nay có thể chỉ đạt khoảng 9 tỷ USD.

Xuất khẩu thủy sản sẽ đạt mục tiêu 10 tỷ USD vào tháng 11?

Xuất khẩu thủy sản sẽ đạt mục tiêu 10 tỷ USD vào tháng 11?

Xuất khẩu thuỷ sản tháng 9/2022 ước đạt trên 850 triệu USD, tăng 36% so với tháng 9/2021. Đây là lần đầu sau 7 tháng xuất khẩu thuỷ sản rơi xuống mức dưới 900 triệu USD. Luỹ kế 9 tháng, xuất khẩu thuỷ sản chạm mốc 8,5 tỷ USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chat với BizLIVE