Từ khóa: #PGV

23 kết quả

EVNGENCO3 sẵn sàng sản xuất điện cao điểm mùa khô 2024

EVNGENCO3 sẵn sàng sản xuất điện cao điểm mùa khô 2024

Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3) đã và đang thực hiện đồng bộ các biện pháp để đảm bảo đáp ứng tốt phương thức huy động của Hệ thống điện Quốc gia góp phần cung ứng điện an toàn, ổn định, tin cậy trong các tháng cao điểm mùa khô năm 2024.

Câu lạc bộ vốn hóa tỷ USD của HOSE đã có 43 thành viên

Câu lạc bộ vốn hóa tỷ USD của HOSE đã có 43 thành viên

Dữ liệu của HOSE công bố của HOSE cho thấy lượng cổ phiếu đạt quy mô vốn hóa trên 1 tỷ USD đã liên tục cải thiện kể từ tháng 4. Kết thúc tháng 7/2023, số lượng cổ phiếu ghi nhận vốn hóa trên 1 tỷ USD đã đạt 43 mã.
Lễ ký thỏa thuận ghi nhớ giữa các bên

PGV cùng TV2 ký thỏa thuận ghi nhớ với Babcock&Wilcox tại Luxembourg

Biên bản ghi nhớ mở ra cơ hội để PGV tiếp cận các giải pháp kỹ thuật và hỗ trợ tài chính cho các NMĐ than, trước mắt thí điểm tại PGV sau đó nhân rộng cho các NMĐ than tại Việt Nam theo hướng nâng cao hiệu suất vận hành và xây dựng lộ trình giảm phát thải theo hướng khử cacbon.
Chat với BizLIVE