Từ khóa: #esop

29 kết quả

Trong quý I/2024, MWG đã cắt giảm 4.853 nhân viên (Ảnh minh họa)

Vừa hủy hơn 1,1 triệu cổ phiếu quỹ, Thế Giới Di Động tiếp tục mua lại cổ phiếu ESOP của nhân viên nghỉ việc

Thế giới Di động tiếp tục thực hiện thu hồi thêm cổ phiếu ESOP đã phát hành từ nhân viên nghỉ việc sau khi vừa hủy toàn bộ hơn 1,1 triệu cổ phiếu quỹ hiện có. Lượng cổ phiếu quỹ này hầu hết đều được mua lại từ nhân viên nghỉ việc trước đó.

Chat với BizLIVE