Đại đô thị Vinhomes Ocean Park

Vinhomes báo lãi 4.540 tỷ đồng, giảm 16% so với quý 1/2021

Nếu điều chỉnh cộng lại doanh thu từ các giao dịch bán lô lớn bất động sản và từ hoạt động hợp tác kinh doanh các dự án bất động sản được ghi nhận vào thu nhập tài chính, doanh thu thuần hợp nhất Vinhomes đạt 14.279 tỷ đồng.
Chat với BizLIVE