Cần duy trì những nỗ lực hồi phục

Cần duy trì những nỗ lực hồi phục

Theo HSC, nếu đà tăng của chỉ số tiếp tục có sự hậu thuẫn của các nhóm như Ngân hàng hay Bất động sản thì các cơ hội cho chiều mua mới có thể sẽ mở ra nhờ xác suất đầu tư và độ rộng của đà tăng sẽ mở rộng.
Chat với BizLIVE