Từ khóa: #nhà ở thương mại

6 kết quả

Thủ tướng giao 4 Bộ xây dựng đề án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua nhận quyền sử dụng đất khác

Thủ tướng giao 4 Bộ xây dựng đề án thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua nhận quyền sử dụng đất khác

Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa được giao phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư xây dựng Đề án để Chính phủ trình Quốc hội về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất đối với đất khác.

Chat với BizLIVE