Từ khóa: #Lienvietpostbank

12 kết quả

Ông Nguyễn Đức Thụy được bầu làm Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank kể từ ngày 9/12/2022

Ông Nguyễn Đức Thụy làm Chủ tịch LienVietPostBank

Trước khi gia nhập ngành ngân hàng với cương vị Phó chủ tịch LienVietPostBank hồi tháng 5/2021, ông Nguyễn Đức Thụy từng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực tài chính, chứng khoán, thể thao, xi măng...
Chat với BizLIVE