VN-Index đã phá vỡ quãng đi ngang sau nhiều tuần loay xoay quanh 1.500 điểm

Chứng khoán 11/3: Thế chênh vênh dưới MA100

Ngân hàng duy trì được sắc xanh ở những cổ phiếu chủ chốt nhưng thị trường lại bị sức ép từ MSN, GAS, PLX, GVR mạnh hơn. Dụng ý của dòng tiền có lẽ không ngoài việc cố tình buộc chỉ số đóng cửa dưới MA100.
Chat với BizLIVE