Từ khóa: #đại hội

2 kết quả

NCB tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

NCB thông qua bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB) vừa tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, thông qua quyết định miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Chat với BizLIVE