Từ khóa: #Xuất siêu

15 kết quả

Việt Nam xuất siêu hơn 8 tỷ USD trong quý I/2024

Việt Nam xuất siêu hơn 8 tỷ USD trong quý I/2024

Quý I/2024, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 178,04 tỷ USD, tăng 15,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu tăng 17%; nhập khẩu tăng 13,9%. Cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu 8,08 tỷ USD.

Hết tháng 5: Việt Nam xuất siêu gần 9,7 tỷ USD

Hết tháng 5: Việt Nam xuất siêu gần 9,7 tỷ USD

Nửa cuối tháng 5, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa của cả nước dù vẫn giảm 15% so với cùng kỳ năm 2022, nhưng đã tăng hơn 24% so với kỳ liền kề. Lũy kế từ đầu năm, cán cân thương mại ghi nhận giá trị xuất siêu đạt gần 9,7 tỷ USD...
 Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD sau 5 tháng

Việt Nam xuất siêu 9,8 tỷ USD sau 5 tháng

So với cùng kỳ 2022, kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm đều sụt giảm trên 10%, nhưng giá trị xuất siêu lại tăng hơn 18 lần so với cùng kỳ (xuất siêu 516 triệu USD).
Xuất nhập khẩu đều "khó", xuất siêu sụt mạnh

Xuất nhập khẩu đều "khó", xuất siêu sụt mạnh

So với cùng kỳ 2022, kim ngạch xuất - nhập khẩu hàng hóa của cả nước hai tháng đầu năm đều sụt giảm tới trên 10%; giá trị xuất siêu ghi nhận sụt giảm gần 800 triệu USD so với tháng 01 liền kề...
Chat với BizLIVE