POW có thắp sáng được lối đi riêng?

POW có thắp sáng được lối đi riêng?

Cổ phiếu POW của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam có mức tăng 11% đi cùng với sự trở lại của thanh khoản đầy ấn tượng trong tuần vừa qua. Liệu POW có tạo được lối riêng sau khi đã có 4 tuần tăng liên tiếp.
Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể thăm dò

Nhà đầu tư trung và dài hạn có thể thăm dò

Nhóm nhà đầu tư giá trị có lợi thế về khung thời gian nắm giữ từ trung và dài hạn cũng như lấy yếu tố cơ bản là tiêu chí chọn lựa cổ phiếu thì thời điểm hiện tại có thể xem xét thăm dò một số vị thế ban đầu.

Xe

Chat với BizLIVE