Từ khóa: #giới trẻ

2 kết quả

Khởi nghiệp sáng tạo nơi dành cho các bạn trẻ

Khởi nghiệp sáng tạo nơi dành cho các bạn trẻ

Chương trình Chung kết Chương trình Phát triển Dự án Khởi nghiệp Quốc gia 2022 và Festival Khởi nghiệp Quốc gia 2023, do Tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp (thuộc VCCI) đã tổ chức ngày 20/12/2022 tại tầng 7 tòa nhà VCCI tại Hà Nội.
Chat với BizLIVE