Với việc phát hành tổng cộng 33,8 triệu cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng, vốn điều lệ của VietinBank Securities dự kiến tăng từ 1.149 tỷ đồng lên 1.487 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
VietinBank Securities (CTS) sắp phát hành gần 34 triệu cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng

Chứng khoán Ngân hàng Công Thương Việt Nam (VietinBank Securities, mã CTS) công bố Nghị quyết HĐQT triển khai phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, doanh nghiệp sẽ phát hành 25,2 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 21,96%; gần 4,3 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, tỷ lệ 3,73%; gần 4,3 triệu cổ phiếu từ quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ, tỷ lệ 3,73%. Thời gian phát hành trong quý 3 hoặc 4 sau khi được UBCK chấp thuận.

Như vậy, VietinBank Sercurities dự kiến phát hành tổng cộng 33,8 triệu cổ phiếu để chia cổ tức và thưởng, tỷ lệ tương ứng 29,42%. Qua đó, vốn điều lệ dự kiến tăng từ 1.149 tỷ đồng lên 1.487 tỷ đồng.

Năm 2022, CTS lên kế hoạch lợi nhuận trước thuế 505 tỷ đồng, tăng gần 5% so với thực hiện 2021. Riêng quý 1, lợi nhuận đạt 69 tỷ đồng, tăng 38% và thực hiện 13,7% kế hoạch năm.

CẨM THẠCH