Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng - Chủ tịch UBCK; khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hải Trà - Tổng giám đốc HoSE.
0:00 / 0:00
0:00
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Xem xét và kết luận sai phạm của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại kỳ họp thứ 15, Ủy ban Kiểm tra Trung ương vừa có quyết định cảnh cáo Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng quyết định khai trừ ra khỏi Đảng ông Lê Hải Trà, Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE).

Cách chức tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Trần Văn Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Cơ quan, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Hình thức kỷ luật cảnh cáo được áp dụng cho các cá nhân bao gồm ông Vũ Bằng, nguyên Bí thư Đảng ủy Cơ quan, nguyên Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam; ông Nguyễn Sơn, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Trước đó vào chiều 31/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương thông báo kết luận kỳ họp thứ 13 với nội dung: Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát, để một số tổ chức, cá nhân thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có nhiều vi phạm, khuyết điểm trong việc tham mưu xây dựng thể chế, chính sách và thực hiện công tác quản lý nhà nước về hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán, để một số tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật, thao túng thị trường, thu lợi bất chính.

Linh Linh