4 đặc tính của trung tâm dữ liệu thế hệ mới là thân thiện với môi trường, tích hợp đơn giản hóa, vận hành tự động và an toàn.
0:00 / 0:00
0:00
Trung tâm dữ liệu thế hệ mới cần đảm bảo 4 đặc tính quan trọng
Trung tâm dữ liệu thế hệ mới cần đảm bảo 4 đặc tính quan trọng

Trung tâm dữ liệu được ví như thư viện khổng lồ lưu trữ toàn bộ thông tin của thế giới số. Tất cả công nghệ mới nhất, sự phát triển của 4 trụ cột của Internet thế hệ tiếp theo gồm metaverse, AI, web3, blockchain hay quá trình chuyển đổi số quy mô toàn cầu đều không thể thiếu vai trò của trung tâm dữ liệu.

Để quy chuẩn hoá mô hình, các chuyên gia thống nhất 4 đặc tính của trung tâm dữ liệu thế hệ mới là bền vững với môi trường, tích hợp đơn giản hóa, vận hành tự động và an toàn.

Thân thiện với môi trường

Các cơ sở trung tâm dữ liệu thế hệ tiếp theo vận hành theo định hướng xanh và tiết kiệm năng lượng, đồng thời tái chế tối đa các vật liệu sử dụng. Trung tâm dữ liệu bền vững sử dụng nguồn tài nguyên xanh từ điện, đất, nước và tái chế vật liệu sử dụng trong suốt vòng đời.

Để mở rộng khả năng sử dụng năng lượng hiệu quả, các chỉ số khác cũng được sử dụng để đo lường tính bền vững của trung tâm dữ liệu, bao gồm sử dụng carbon hiệu quả (Carbon Usage Effectiveness - CUE), sử dụng nước hiệu quả (Water Usage Effectiveness - WUE) và sử dụng lưới điện hiệu quả (Grid Usage Effectiveness - GUE).

Tích hợp đơn giản hóa

Trung tâm lưu trữ dữ liệu thế hệ mới có những đặc tính gì?  ảnh 1

Trung tâm dữ liệu có vai trò quan trọng để số hoá

Đơn giản hóa kiến trúc, nguồn cung cấp năng lượng và hệ thống làm mát thể hiện định hướng phát triển của cơ sở trung tâm dữ liệu. Kiến trúc đơn giản mang lại các thiết kế sáng tạo cho các tòa nhà và phòng thiết bị. Việc sử dụng các module tiền chế (đúc sẵn) để xây dựng trung tâm dữ liệu 1000-rack, giúp giảm thời gian xây dựng từ hơn 18 tháng xuống còn 6-9 tháng.

Đơn giản hóa nguồn cung ứng điện giúp định hình lại các thành phần và liên kết, rút ngắn thời gian giao hàng từ 2 tháng xuống 2 tuần. Đơn giản hóa hệ thống làm mát giúp tối ưu hiệu quả trao đổi nhiệt, bằng cách gộp nhiều trao đổi nhiệt thành một cũng như rút ngắn liên kết làm mát.

Vận hành tự động

Trung tâm dữ liệu thế hệ mới phải có khả năng tự động hóa, tối ưu hóa hiệu năng và tự vận hành định hình lại cách thức quản lý vận hành và bảo trì của trung tâm dữ liệu. Tự động hóa cho phép các kỹ sư hoàn thành việc kiểm tra 2.000 kệ trong 5 phút từ xa. Tối ưu hóa hiệu năng đồng nghĩa hệ thống làm mát tối ưu có thể thông qua 1,4 triệu thuật toán kết hợp trong 1 phút, để đưa ra phương thức làm mát tối ưu, giúp hệ thống làm mát thông minh.

An toàn

Bảo mật chủ động và kết cấu an toàn giúp trung tâm dữ liệu đảm bảo chất lượng và phát triển bền vững. Bảo mật chủ động sử dụng dữ liệu lớn (big data) và trí tuệ nhân tạo (AI) để tiến hành dự đoán thiết bị cần bảo trì từ thành phần đến trung tâm dữ liệu, dựa trên khả năng hiển thị và phản ứng trong phạm vi trung tâm dữ liệu.

Trung tâm lưu trữ dữ liệu thế hệ mới có những đặc tính gì?  ảnh 2

Phản hồi lỗi tự động mất 1 phút để phát hiện, 3 phút để phân tích và 5 phút để khôi phục. Kết cấu an toàn gia tăng bảo mật ở nhiều cấp độ khác nhau từ thành phần, thiết bị đến hệ thống. Ở cấp độ hệ thống, nền tảng E2E trực quan giúp hệ thống đạt tính khả dụng cao.

Cung cấp năng lượng cho các trung tâm dữ liệu thế hệ mới là hệ thống PowerPOD 3.0 do Huawei phát triển, giúp giảm 40% lượng khí thải, giảm 70% mức tiêu thụ năng lượng, rút ngắn thời gian giao hàng từ 2 tháng xuống còn 2 tuần và giảm tỷ lệ lỗi SLA xuống 38%.

Bảo Nhi