CTCK Sài Gòn- Hà Nội (SHS) đã công bố lịch chốt quyền trả cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu với tổng tỷ lệ 25%.
0:00 / 0:00
0:00
Trả cổ tức và thưởng bằng cổ phiếu, vốn điều lệ của SHS sẽ đạt trên 8.000 tỷ đồng trong quý 3/2022

Theo quyết định của HĐQT ngày 7/7, SHS sẽ phát hành 162,63 triệu cổ phiếu, tương đương với 25% cổ phiếu đang lưu hành để trả 18% cổ tức và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu tỷ lệ 7%. Ngày đăng ký cuối cùng là 25/7.

Cổ phiếu phát hành sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng trong khi đó các cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn nhận được cổ phiếu từ đợt phát hành.

Trước đó, vào đầu năm nay, SHS đã phát hành 325,3 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 1:1 để tăng vốn điều lệ lên 6.505 tỷ đồng.

Với thời gian chốt quyền cổ tức và thưởng cổ phiếu mới được công bố, Công ty sẽ có thể tăng vốn điều lệ trên 8.000 tỷ đồng trong quý 3/2022.

Ban lãnh đạo Công ty tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 xác định mục tiêu của SHS là trở lại Top 6 thị phần môi giới.

Trong quý 1/2022, Công ty đạt doanh thu hoạt động là 685,73 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế là 410 tỷ đồng, hoàn thành 20% kế hoạch cả năm.

Mai Hương