Tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm đạt 608 nghìn tỷ đồng, đã đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 500 nghìn tỷ

Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đầu tư lại 52.485 tỷ đồng, chiếm 51,7%; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân đầu tư lại 448.807 tỷ đồng, chiếm 88,5%.
Tổng tài sản các doanh nghiệp bảo hiểm đạt 608 nghìn tỷ đồng, đã đầu tư trở lại nền kinh tế hơn 500 nghìn tỷ
Theo thống kê từ Bộ Tài chính, tính đến hết tháng 4/2021, tổng tài sản của thị trường bảo hiểm ước đạt 608.324 tỷ đồng, tăng 22,72% so với cùng kỳ năm 2020.
Như vậy, nếu so với thống kê tới hết quý 1/2021, tổng tài sản của nhóm doanh nghiệp bảo hiểm tăng gần 8.000 tỷ đồng. Còn nếu so với thời điểm cuối năm 2020, con số này đã tăng hơn 56,1 nghìn tỷ đồng.

Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 101.471 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 506.853 tỷ đồng. 

Đáng chú ý, sau 4 tháng đầu năm, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 501.292 tỷ đồng, tăng 22,06% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 52.485 tỷ đồng, chiếm 51,7%; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 448.807 tỷ đồng, chiếm 88,5%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 61.208 tỷ đồng, tăng 19,12% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 19.241 tỷ đồng, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 41.967 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2020 dù chịu nhiều ảnh của dịch COVID-19, thị trường bảo hiểm vẫn đạt được mức tăng trưởng tích cực. Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 556.669 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2019. Trong đó, các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 100.215 tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 456.454 tỷ đồng.
Thị trường bảo hiểm Việt Nam hiện có 70 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (tăng thêm 1 doanh nghiệp so với cuối 2020). Trong đó, có 31 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 02 doanh nghiệp tái bảo hiểm và 19 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm. Ngoài ra còn có 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Đọc tiếp

Chat với BizLIVE