Tuy nhiên đây lại là ngân hàng thương mại có vốn điều lệ thấp nhất trong "Big 4", cũng như sắp bị một số NHTMCP vượt qua.
0:00 / 0:00
0:00
Ông Tiết Văn Thành - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank tại hội nghị.
Ông Tiết Văn Thành - Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank tại hội nghị.

Ngày 28/7/2022, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.

Ông Tiết Văn Thành, Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Agribank cho biết, đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,77 triệu tỷ đồng; nguồn vốn đạt 1,62 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 1,39 triệu tỷ đồng; các tỷ lệ an toàn hoạt động đảm bảo theo quy định.

Như vậy tổng tài sản của Agribank tiếp tục tăng cao và ở top dẫn đầu hệ thống, nhưng quy mô vốn điều lệ hiện chỉ có hơn 34.328 tỷ đồng dẫn đến cân đối khó khăn, đặc biệt về tỷ lệ an toàn vốn (CAR). Tuy nhiên nhà băng này có các nguồn quỹ và lợi nhuận chưa chia nên tổng vốn và các quỹ hiện vào khoảng quanh 75.000 tỷ đồng.

Tại hội nghị trên, lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết, Agribank vẫn giữ vững vai trò chủ lực trong đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn, với tỷ trọng đầu tư "Tam nông" chiếm trên 65%/tổng dư nợ, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong thị phần tín dụng đầu tư nông nghiệp, nông thôn tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Agribank cũng triển khai chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng dịch COVID-19, Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội: Chủ động triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tiên phong triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn Ngân sách Nhà nước đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; kéo dài thời gian triển khai chương trình tín dụng ưu đãi đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 quy mô 100.000 tỷ đồng; Cho vay ưu đãi khách hàng doanh nghiệp lớn quy mô 30.000 tỷ đồng…

Linh Linh