Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Quyết định số 876/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành giao thông vận tải.
0:00 / 0:00
0:00
Xe buýt điện VinBus do VinFast sản xuất tham gia hệ thống giao thông công cộng Hà Nội.
Xe buýt điện VinBus do VinFast sản xuất tham gia hệ thống giao thông công cộng Hà Nội.

Trong đó, mục tiêu tổng quát là phát triển hệ thống giao thông vận tải xanh hướng tới đưa mức phát thải ròng khí nhà kính về “0” vào năm 2025.

Cụ thể hơn là giai đoạn từ nay đến năm 2030 sẽ nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đẩy mạnh chuyển đổi sử dụng điện, năng lượng xanh đối với các lĩnh vực thuộc ngành giao thông vận tải đã sẵn sàng về mặt công nghệ, thể chế, nguồn lực nhằm thực hiện mức cam kết Đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) và mục tiêu giảm phát thải khí metan của Việt Nam.

Giai đoạn đến năm 2050 phát triển hợp lý các phương thức vận tải, thực hiện mạnh mẽ việc chuyển đổi toàn bộ phương tiện, trang thiết bị, hạ tầng giao thông vận tải sang sử dụng điện, năng lượng xanh, hướng đến phát thải khí nhà kính bằng “0” vào năm 2050.

Về lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ lộ trình từ nay đến năm 2030 sẽ nỗ lực thúc đẩy sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và chuyển đổi sử dụng sang các loại phương tiện sử dụng điện; mở rộng phối trộn và sử dụng 100% xăng E5 cho xe cơ giới.

Giai đoạn 2031 – 2050 sẽ hạn chế từng bước các loại xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Mục tiêu đến năm 2050 sẽ có 100% phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kể cả xe máy thi công có tham gia giao thông, chuyển đổi sang sử dụng điện, năng lượng xanh. Cũng trong giai đoạn này, hệ thống hạ tầng sạc điện, cung cấp năng lượng xanh cũng phải hoàn thành trên phạm vi cả nước để phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Riêng đối với lĩnh vực giao thông đô thị, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ kể từ năm 2025, toàn bộ các loại xe buýt thay thế, đầu tư mới sẽ phải là xe điện, xe sử dụng năng lượng xanh. Từ năm 2030, tỷ lệ phương tiện sử dụng điện, năng lượng xanh sẽ phải đạt tối thiểu 50%; riêng các loại xe taxi, toàn bộ xe thay thế, đầu tư mới cũng sẽ phải là xe điện, sử dụng năng lượng xanh.

Để hiện thực các mục tiêu nên trên, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan liên quan nghiên cứu, ban hành và sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính; nghiên cứu, xây dựng, sửa đổi và hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, hướng dẫn kỹ thuật… liên quan đến các loại phương tiện giao thông sử dụng điện, năng lượng xanh; xây dựng chính sách khuyến khích, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chuyển đổi từ phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng điện, năng lượng xanh…

An Nhi