Các cửa hàng kinh doanh xăng dầu ở tỉnh Tiền Giang cố gắng hoạt động dù không có lãi.

Nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu “chết lâm sàng” do thua lỗ

Qua nhiều tháng cầm cự, kinh doanh thua lỗ do chiết khấu 0 đồng đến vài trăm đồng, đến nay, nhiều cửa hàng, đại lý xăng dầu tại Tiền Giang đã đuối sức, thậm chí “chết lâm sàng”. Điều này có thể dẫn đến việc các đại lý nghỉ hàng loạt, gây đứt gãy nguồn cung.

Xe

Chat với BizLIVE