Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa đồng ý về chủ trương thí điểm tăng cường phân cấp, ủy quyền cho UBND Thành phố Hồ Chí Minh đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao UBND TP.HCM xây dựng đề án thí điểm từng vấn đề, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định theo tinh thần Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị.

Đối với những vấn đề vượt quá thẩm quyền của Chính phủ, giao UBND TP.HCM chủ động xây dựng đề án gắn với trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, làm việc với các Bộ, ngành báo cáo Chính phủ để xin ý kiến Bộ Chính trị, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thủ tướng đã đồng ý phân cấp, ủy quyền cho UBND TP.HCM quy định một số khoản thu, khoản chi, phí và lệ phí phù hợp. Quy định hành vi xâm phạm trật tự, an toàn, văn minh đô thị phát sinh nhưng chưa được quy định là vi phạm hành chính và quy định mức xử phạt, trình tự, thủ tục xử phạt.

Cho phép UBND TP.HCM thành lập một số cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP. Quyết định số lượng cán bộ, công chức, viên chức và tổ chức thi nâng ngạch, chuyển xếp ngạch, chế độ đãi ngộ, hỗ trợ thu nhập phù hợp.

Cho phép UBND TP.HCM phân cấp cho UBND cấp quận, huyện thực hiện việc kiểm định, thẩm định, phê duyệt phương án tháo dỡ nhà chung cư bị hư hỏng nặng, nguy hiểm.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã đồng ý về chủ trương và giao UBND TP.HCM chủ trì, phối hợp với các bộ Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Công an, Tư pháp và các bộ, ngành liên quan xây dựng đề án phân cấp, ủy quyền cụ thể, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng.

Riêng vấn đề cải tạo nhà chung cư cũ, xuống cấp, Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý về chủ trương UBND TP được áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tư đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ đang trong tình trạng hư hỏng nặng, cấp độ cực kỳ nguy hiểm, có nguy cơ sập đổ trong thời gian ngắn.

Với điều kiện phải đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư có đủ năng lực và kinh nghiệm để thực hiện dự án khả thi, an toàn và hiệu quả cao nhất. Đồng thời, chủ tịch UBND TP.HCM sẽ quyết định theo thẩm quyền và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật về vấn đề này.

Mạnh Nguyễn