DXG lãi ròng hơn 408 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 270 tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
Tập đoàn Đất Xanh (DXG) báo lãi 408 tỷ đồng quý 1/2022

CTCP Tập đoàn Đất Xanh (mã DXG) đã công bố báo cáo tài chính quý 1/2022 với doanh thu đạt 1.792 tỷ đồng, giảm 39% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính chủ yếu đến từ việc doanh thu từ bán căn hộ và đất nền trong kỳ chỉ ghi nhận hơn 984 tỷ đồng, giảm gần 55% so với quý 1/2021. Bên cạnh đó, doanh thu từ dịch vụ môi giới cũng giảm hơn 3%, còn gần 710 tỷ đồng.

Doanh thu tài chính chiếm tỷ trọng nhỏ trong khi chi phí lãi vay và chi phí bán hàng lần lượt được tiết giảm 11% và 54%, còn 103 tỷ đồng và 261 tỷ đồng. Mặt khác, chi phí quản lý tăng 16%, lên hơn 172 tỷ đồng.

Kết quả, DXG lãi ròng hơn 408 tỷ đồng, giảm 43% so với cùng kỳ trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 270 tỷ đồng.

Tại thời điểm 31/03/2022, tổng tài sản của DXG đạt 28.871 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với đầu năm.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến diễn ra vào ngày 28/5 tới đây, DXG sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với doanh thu thuần hợp nhất 11.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 1.400 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 21% so với năm trước. Cổ tức năm 2022 dự kiến 20%.

BẢO VY