Tính đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của VietinBank đã đạt 1,69 triệu tỷ đồng, tăng tới 10,4% so với đầu năm.
0:00 / 0:00
0:00
Hình minh họa
Hình minh họa

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - VietinBank (mã CTG) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2/2022 với kết quả kinh doanh khá khả quan.

Trong đó, mảng tín dụng vẫn đóng vai trò quan trọng khi mang về cho ngân hàng khoản lãi 11.972 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cùng kỳ, nâng tổng thu nhập lãi thuần 6 tháng đầu năm của ngân hàng lên 22.118 tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt 1.560 tỷ đồng trong riêng quý 2, tăng trưởng 15%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, mảng dịch vụ ghi nhận khoản lãi 2.640 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Mảng kinh doanh ngoại hối lãi gần 814 tỷ đồng, tăng 57,7% so với quý 2/2021. Lũy kế 6 tháng đầu năm, mảng này ghi nhận lợi nhuận 1.597 tỷ đồng, tăng trưởng 86,5%.

Mảng chứng khoán đầu tư cũng ghi nhận lợi nhuận đột biến lên tới gần 239 tỷ đồng trong riêng quý 2, gấp 10,9 lần con số đạt được cùng kỳ năm trước. Dù vậy, do quý 1 ngân hàng lỗ mảng này nên 6 tháng đầu năm, chứng khoán đầu tư mang về khoản lãi 5,8 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 88 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Chứng khoán kinh doanh là mảng kinh doanh duy nhất ghi nhận lỗ trong kỳ với mức lỗ 7,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước, ngân hàng vẫn ghi nhận lãi 72 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận mảng này giảm 80,4% so với cùng kỳ, còn 49 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động trong quý 2 của ngân hàng ở mức 15.940 tỷ đồng, tăng trưởng 13,2% trong khi tổng chi phí hoạt động chỉ tăng 2% và dự phòng rủi ro tín dụng giảm 17,2% so với cùng kỳ do không còn chịu tác động từ việc tăng trích lập dự phòng theo Thông tư 03.

Theo đó, kết thúc quý 2, VietinBank ghi nhận lợi nhuận trước thuế 5.785 tỷ đồng, gấp đôi con số đạt được cùng kỳ năm trước, do yếu tố nền tham chiếu. Theo đó, lũy kế 6 tháng đầu năm, ngân hàng đạt lợi nhuận 11.607 tỷ đồng, chỉ tăng trưởng 7%.

Đến ngày 30/6/2022, tổng tài sản của VietinBank đạt 1,69 triệu tỷ đồng, tăng tới 10,4% so với đầu năm, trong đó cho vay khách hàng tăng 9,5% với 1,23 triệu tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng chỉ tăng trưởng 3,8%, đạt 1,2 triệu tỷ đồng. Tỷ lệ cho vay/tiền gửi khách hàng của ngân hàng tiếp tục ở mức cao, trên 100%.

Theo đó, để đáp ứng nhu cầu tín dụng, VietinBank tăng cường đi vay trên liên ngân hàng. Đến cuối tháng 6, lượng tiền gửi và vay các TCTD khác của ngân hàng ở mức gần 217,2 nghìn tỷ đồng, tăng 56,4% so với đầu năm. Tiền gửi và vay Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước cũng tăng 78,6%, lên gần 59,5 nghìn tỷ đồng.

Trần Thúy