6 tháng đầu năm, SHB ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng tới 84% so với cùng kỳ 2021, đạt 5.848 tỷ đồng. Với kết quả này, SHB đã hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm.
0:00 / 0:00
0:00
Tính đến cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của SHB đạt 522,1 nghìn tỷ đồng
Tính đến cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của SHB đạt 522,1 nghìn tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (mã SHB ) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 2/2022 với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 5.848 tỷ đồng, tăng trưởng tới 83,6% so với năm trước; trong đó, riêng quý 2 đóng góp 2.621 tỷ đồng, tăng trưởng 72,2% so với cùng kỳ năm trước.

Mảng tín dụng vẫn đóng vai trò nòng cốt khi mang về cho ngân hàng khoản lãi 8.442 tỷ đồng, tăng 22,5% so với kết quả đạt được cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ ghi nhận tăng trưởng 44,3%, lên 378 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối nhích nhẹ 2,7%, đạt 77 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động khác tăng đột biến gấp tới 25,3 lần so với cùng kỳ năm trước, đạt 455 tỷ đồng. Riêng mảng mua bán chứng khoán đầu tư kỳ này ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh tới 68%, còn 94 tỷ đồng.

Tổng thu nhập hoạt động trong 6 tháng đầu năm của ngân hàng đạt 9.448 tỷ đồng, tăng trưởng 25,3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động trong kỳ lại giảm 9,4%, xuống còn 1.940 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng giảm tới 25%, xuống 1.661 tỷ đồng. Điều này giúp lợi nhuận trước thuế 6 tháng của ngân hàng tăng trưởng tới gần 84% so với cùng kỳ, đạt 5.848 tỷ đồng. Với kết quả này, SHB đã hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận cho cả năm (11.686 tỷ đồng).

Tính đến cuối tháng 6/2022, tổng tài sản của SHB đạt 522,1 nghìn tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm, trong đó, cho vay khách hàng tăng 2,8%, lên hơn 372,6 nghìn tỷ đồng. Tiền gửi của khách hàng tăng 3,8%, lên hơn 339,7 nghìn tỷ đồng.

Về chất lượng cho vay, hiện ngân hàng đang có tổng nợ xấu nội bảng là 9.494 tỷ đồng, tăng tới 55,3% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu/cho vay của ngân hàng theo đó bị kéo khá mạnh, từ 1,69% hồi đầu năm lên 2,55% khi kết thúc quý 2/2022.

Trần Thúy