Bốn thành viên HĐQT CTCP Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên cho công ty vay hơn 92 tỷ đồng để trả nợ trái phiếu đã phát hành năm 2020, ngày đáo hạn là 01/09/2022.
0:00 / 0:00
0:00
(Ảnh minh hoạ)
(Ảnh minh hoạ)

CTCP Bệnh viện quốc tế Thái Nguyên (mã TNH) mới công bố nghị quyết HĐQT thông qua việc vay vốn thành viên HĐQT để trả nợ trái phiếu đã phát hành năm 2020.

Lý do được TNH nêu ra là do hồ sơ phát hành cổ phiếu theo phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ tại tờ trình của HĐQT công ty ngày 18/5/2022 đã được thông qua theo Nghị quyết 551 ngày 20/5/2022 của ĐHĐCĐ công ty đến nay chưa được Uỷ ban chứng khoán nhà nước phê duyệt, trong khi ngày 01/09/2022 là ngày đáo hạn trái phiếu đã phát hành năm 2022. Do đó, công ty cần huy động nguồn vốn hợp pháp khác để trả nợ cho các trái chủ khi đến hạn.

Số tiền các thành viên HĐQT TNH cho công ty vay là hơn 92 tỷ đồng trong đó, Chủ tịch HĐQT Hoàng Tuyên cho vay 35,62 tỷ đồng, Uỷ viên HĐQT kiêm Phó giám đốc Nguyễn Văn Thuỷ cho vay 35 tỷ đồng, Tổng giám đốc, Phó chủ tịch HĐQT Lê Xuân Tân cho vay 11,4 tỷ đồng và Uỷ viên HĐQT Nguyễn Xuân Đôn cho công ty vay 10 tỷ đồng.

Thời hạn vay là 12 tháng với mức lãi suất bằng lãi suất gửi tiết kiệm 12 tháng của Ngân hàng BIDV.

CẨM THẠCH