Khối ngoại có phiên bán ròng khá mạnh tập trung chủ yếu vào HOSE. Trong khi đó, UPCoM vẫn được giải ngân bền bỉ.
0:00 / 0:00
0:00
Phiên 7/4: HOSE bị bán ròng hơn 500 tỷ đồng nhưng UPCoM có phiên giải ngân thứ 9

Theo thống kê, khối ngoại bán ròng 526,53 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng 9,12 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 6,11 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, họ bán ròng 529,54 tỷ đồng trên 3 sàn.

Trên HOSE, NVL (+58,6 tỷ đồng), TPB (+31,2 tỷ đồng), DPM (+28,2 tỷ đồng) là những mã được mua ròng tốt nhất.

Phiên 7/4: HOSE bị bán ròng hơn 500 tỷ đồng nhưng UPCoM có phiên giải ngân thứ 9 ảnh 1

Dù vậy, so với các mã đứng đầu trong top bán ra như VHM (-87,7 tỷ đồng), HPG (-85,3 tỷ đồng), STB (-72,4 tỷ đồng), PVD (-66,1 tỷ đồng), chiều mua rõ ràng bị thất thế.

Phiên 7/4: HOSE bị bán ròng hơn 500 tỷ đồng nhưng UPCoM có phiên giải ngân thứ 9 ảnh 2

Trên HNX, IDC (+6,7 tỷ đồng), SHS (+1,1 tỷ đồng), PVI (+1,1 tỷ đồng) cũng không có được sự bù trừ cần thiết trước các mã PVS (-8,3 tỷ đồng), TNG (-5,6 tỷ đồng), NVB (-4,5 tỷ đồng).

Phiên 7/4: HOSE bị bán ròng hơn 500 tỷ đồng nhưng UPCoM có phiên giải ngân thứ 9 ảnh 3

Trên UPCoM, LTG (+4,2 tỷ đồng), VTP (+1,3 tỷ đồng) góp sức chính cho việc duy trì mạch mua ròng. Khối ngoại thực tế không bán nhiều khi các mã như ACG (-0,8 tỷ đồng), CSI (-0,5 tỷ đồng) có giá trị thấp.

Mai Hương