Có tới 557 doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá đã được các cơ quan thuế phát hiện và kiểm tra, xử lý hàng nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm 2014.

Các chiêu chuyển giá của doanh nghiệp ngoại ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. Ảnh minh họa
Các chiêu chuyển giá của doanh nghiệp ngoại ngày càng phức tạp và tinh vi hơn. Ảnh minh họa

Con số thống kê đáng lo ngại này đã được Tổng cục Thuế cho biết tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế 6 tháng cuối năm 2014.

Theo đó, báo cáo của Tổng cục Thuế cho thấy, chỉ riêng đối với thanh tra hoạt động chuyển giá, 6 tháng đầu năm, cơ quan thuế đã tiến hành thanh kiểm tra 557 doanh nghiệp lỗ, có dấu hiệu chuyển giá.

Qua đó, cơ quan thuế đã truy thu, truy hoàn và xử phạt 579,3 tỷ đồng, giảm khấu trừ 25,6 tỷ đồng và giảm lỗ 1.517,2 tỷ đồng.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam cho biết, nhờ tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động chuyển giá, cơ quan thuế đã quản lý được gần 4.100 doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

Việc kiểm soát thông tin giao dịch liên kết đã có tác động tích cực trong việc nâng cao tính tuân thủ của doanh nghiệp, chống các hoạt động chuyển giá thông qua giao dịch liên kết để khai thác nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Năm 2013, toàn ngành thuế đã thanh kiểm tra hơn 2,1 nghìn doanh nghiệp có dấu hiệu chuyển giá. Ngành thuế cho biết, trong năm vừa qua, khoảng 20% số doanh nghiệp FDI tại Việt Nam có hiện tượng thực hiện việc chuyển giá. 

Theo báo cáo của Tổng cục Thuế, trong 6 tháng đầu năm 2014, kết quả thu do cơ quan thuế quản lý ước đạt hơn 335 nghìn tỷ đồng, đạt 53,7% so dự toán, tăng 14,5% so cùng kỳ.

Trong đó, thu từ dầu thô ước đạt hơn 54,4 nghìn tỷ đồng, đạt 63,9% so dự toán và bằng 97,7% so cùng kỳ.

Thu nội địa trừ dầu ước đạt hơn 280,6 nghìn tỷ đồng, bằng 52,1% so với dự toán pháp lệnh, bằng 47,4% chỉ tiêu phấn đấu và tăng 18,4% so với cùng kỳ.

Năm 2013, ngành thuế đã thanh kiểm tra được hơn 64 nghìn doanh nghiệp; Truy thu và truy hoàn, xử phạt hơn 988 tỷ đồng, bằng 132% so với năm 2012.

Trong đó, chiếm tới 40% tổng số thuế bị truy thu tập trung ở khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI).

Giảm khấu trừ 136,95 tỷ đồng (bằng 87,8% so với năm 2012); giảm lỗ 4.192,86 tỷ đồng (bằng 94,6% so với năm 2012). 

Một điểm đáng chú ý, đã có tới 46/63 địa phương thu đạt trên 50% dự toán và 17/63 địa phương đạt dưới 50% dự toán.

Cùng với đó, có tới 49/63 địa phương tăng trưởng so với cùng kỳ và 14/63 địa phương thu thấp hơn cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Tổng cục Thuế, kết quả thu ngân sách nửa năm qua mới chỉ đạt 49,5% so với chỉ tiêu phấn đấu.

Công tác thanh tra, kiểm tra đạt khá, theo đó, cơ quan thuế các cấp đã thanh tra kiểm tra được 20.983 doanh nghiệp, đạt 28% kế hoạch năm; tăng 64,3% so với cùng kỳ năm 2013; kiểm tra 732.578 hồ sơ khai thuế tại các cơ quan thuế.

Với tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 4.119,2 tỷ đồng, tăng 80,8% so với cùng kỳ, giảm lỗ  6.479 tỷ đồng, tăng 250% so cùng kỳ.

Trong đó, truy thu và truy hoàn là 2.594,6 tỷ đồng; tiền phạt là 909,8 tỷ đồng; tiền thuế điều chỉnh qua kiểm tra hồ sơ tại cơ quan thuế là 584,7 tỷ đồng. Số tiền thuế đã nộp ngân sách nhà nước đạt 2.532,8 tỷ đồng.

Điều đáng chú ý nữa, công tác thanh tra, kiểm tra ngành thuế trong 6 tháng qua đã phát hiện nhiều loại đối tượng có hành vi vi phạm về thuế, thủ đoạn cũng ngày càng tinh vi hơn để gian lận thuế.

Ghi nhận doanh thu không đúng trong kỳ tính thuế, kê khai doanh thu và thuế GTGT đầu ra theo tỷ giá quy đổi thấp hơn tỷ giá liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh doanh thu.

Nhiều đối tượng không xuất hóa đơn, không kê khai thuế GTGT đầu ra đối với khối lượng công việc xây dựng, lắp đặt đã hoàn thành, nghiệm thu, bàn giao; không xuất hóa đơn, không kê khai thuế GTGT đầu ra đối với hàng hoá, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng.

Thậm chí, các đối tượng còn không hạch toán doanh thu vào sổ sách kế toán để trốn thuế (khai thác tài nguyên, kinh doanh ăn uống, kinh doanh vận tải,...)

Mặt khác, nhiều đối tượng đã lợi dụng kẽ hở của pháp luật để đẻ ra hàng loạt doanh nghiệp "ma“, mua bán hóa đơn lòng vòng với nhau nhằm kê khai khấu trừ, chiếm đoạt tiền hoàn thuế của nhà nước.

Theo kế hoạch, năm 2014 ngành thuế sẽ phải thanh tra đạt tối thiểu 1,65% số doanh nghiệp đang quản lý thuế; kiểm tra tại doanh nghiệp tối thiểu 13% số doanh nghiệp đang quản lý thuế.

Chú trọng thanh tra, kiểm tra đối với các lĩnh vực: chuyển giá, thương mại điện tử, kinh doanh qua mạng, doanh nghiệp giao dịch thanh toán qua ngân hàng có dấu hiệu đáng ngờ;

Thanh tra đối với các doanh nghiệp lớn, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; bằng mọi cách chống trốn thuế và gian lận thuế.

Vũ Minh