Trước đó, tháng 12/2021, May Sông Hồng đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2021 mà công ty sẽ chia cho cổ đông đạt mức 95%.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

CTCP May Sông Hồng (mã MSH) vừa thông qua nghị quyết triển khai phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021, tỷ lệ chi trả 50%.

Theo đó, May Sông Hồng dự kiến phát hành hơn 25 triệu cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2021 với tỷ lệ 2:1 (mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được nhận thêm 1 cổ phiếu mới.

Nguồn phát hành là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty tại ngày 31/12/2021 trên báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán năm 2021 của công ty. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

Trước đó, tháng 12/2021, May Sông Hồng đã thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2021 cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ 45%, tương đương hơn 225 tỷ đồng. Như vậy, tổng tỷ lệ cổ tức năm 2021 mà công ty sẽ chia cho cổ đông đạt mức 95%.

Trên thị trường chứng khoán, sau khi tăng mạnh và đạt đỉnh vào giữa tháng 4, cổ phiếu MSH đang có nhịp điều chỉnh giảm hơn 29% và đang giao dịch quanh mức 71.900 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh, trong quý đầu tiên của năm, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.291 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, giá vốn tăng nhanh hơn với 51% khiến biên lãi gộp bị thu hẹp đáng kể từ 22,9% xuống còn 14,7% tương ứng lợi nhuận gộp đạt 190 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, chi phí bán hàng tăng 37% lên 35,9 tỷ đồng, song chi phí quản lý doanh nghiệp lại giảm 35% xuống mức 57 tỷ đồng. Kết quả, May Sông Hồng lãi trước thuế 106,8 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế thu về gần 82 tỷ đồng, cũng giảm 11% so với quý 1/2021.

Năm 2022, công ty lên kế hoạch doanh thu thuần đạt 4.900 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ tuy nhiên chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế lại giảm 8% so với thực hiện năm trước xuống mức 500 tỷ đồng. Như vậy, hết quý 1, công ty đã thực hiện được 26% kế hoạch doanh thu và 21% mục tiêu lợi nhuận.

Hoàng Hà