Vẫn chưa thể loại bỏ hết các nhịp rũ

Vẫn chưa thể loại bỏ hết các nhịp rũ

Thị trường không quá tiêu cực nhưng việc nhà đầu tư thận trọng sẽ cần thời gian thêm để giải quyết. Các nhịp rũ lúc này vẫn sẽ có thể xuất hiện nhưng khả năng giảm sâu là khó.
Không phải thời điểm để mang tâm lý bi quan

Không phải thời điểm để mang tâm lý bi quan

Nhà đầu tư đã có rất nhiều cơ hội bán ra trong các tuần trước. Việc mang tâm lý bi quan và bán ra vào thời điểm này có thể là sai lầm. Trong khi đó, nhóm đã kiên nhẫn đứng ngoài vẫn tiếp tục có thể tìm kiếm các cơ hội chiết khấu.
Cơ hội cho nhà đầu tư "đi chợ" đã rõ hơn

Cơ hội cho nhà đầu tư "đi chợ" đã rõ hơn

Chiến lược thận trọng đã đem lại thành quả cho nhà đầu tư kiên nhẫn. Hoạt động giải ngân thăm dò có thể được tính đến nhưng cần lưu ý về tỷ trọng và cũng chưa cần phải tham gia một cách vội vàng.

Xe

Chat với BizLIVE