Các hoạt động truyền thống của ACV như phục vụ mặt đất cơ bản trọn gói, dịch vụ soi chiếu an ninh hành lý, hành khách… đều chịu ảnh hưởng nặng nề do COVID-19.

Các hoạt động truyền thống của ACV chịu ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19
Các hoạt động truyền thống của ACV chịu ảnh hưởng nặng nề bởi COVID-19

Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam - CTCP (mã ACV) đã công bố BCTC hợp nhất soát xét bán niên với doanh thu giảm nhẹ 48 tỷ đồng so với báo cáo tự lập trước đó. Ngược lại, chi tài chính ghi nhận tăng gấp 2,5 lần lên 112 tỷ đồng. Trong khi lãi từ công ty liên kết giảm 21% còn hơn 58 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí, lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ giảm 169 tỷ đồng (tương ứng 12%) so với báo cáo tự lập, xuống mức 1.203 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này giảm hơn 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo giải trình từ phía ACV, các hoạt động truyền thống của tổng công ty như phục vụ mặt đất cơ bản trọn gói, dịch vụ soi chiếu an ninh hành lý, hành khách… đều chịu ảnh hưởng nặng nề do COVID-19.

Doanh thu giảm chủ yếu do chính sách giảm giá của ACV để hỗ trợ các hãng hàng không, các đơn vị kinh doanh dịch vụ tại cảng hàng không trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch COVID-19 từ 1/5/2021.

Mặt khác, chi phí tài chính biến động do điều chỉnh giá trị khoản đầu tư vào CTCP Dịch vụ Hàng hoá Hàng không Việt Nam sau khi phát hành cổ phiếu cho người lao động dẫn đến tỷ lệ sở hữu của ACV tại Công ty giảm, không đủ điều kiện hợp nhất theo quy định.

Đáng chú ý, tại báo cáo tài chính soát xét bán niên 2021, kiểm toán đã đưa ra ý kiến nhấn mạnh về việc ACV chưa nhận được quyết định phê duyệt quyết toán cổ phần hóa từ ngày chuyển đổi loại hình sang CTCP vào ngày 31/03/2016 của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

ACV hiện đang quản lý, sử dụng và khai thác các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý mà không được tính vào giá trị doanh nghiệp tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa Tổng Công ty, và các tài sản kết cấu hạ tầng hàng không hình thành sau thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp được bàn giao lại cho Nhà nước quản lý.

Theo đó, ACV đã bắt đầu tiến hành ghi nhận doanh thu và chi phí từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không vào báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất giữa niên độ của Tổng Công ty cho kỳ kế toán kết thúc ngày 30/06/2021.

Do đó, dữ liệu tương ứng của báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, và các thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ kèm theo có liên quan, không bao gồm doanh thu và chi phí từ việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, là không so sánh được với dữ liệu của kỳ kế toán hiện tại.

Ngoài ra, vào ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ này, Bộ Giao thông Vận tải chưa ban hành quyết định bàn giao danh mục tài sản kết cấu hạ tầng hàng không nói trên cho Tổng Công ty nên việc ghi nhận giá trị tài sản bàn giao này chưa thực hiện.

Thanh Hà