Khối ngoại chỉ bán ròng hơn 100 tỷ đồng và cũng ít xuất hiện các giao dịch làm tác động tới cục diện thị trường.
Khối ngoại rút ròng hơn 100 tỷ đồng, hầu như không tác động vào chỉ số

Theo thống kê, khối ngoại bán ròng 107,51 tỷ đồng trên HOSE, bán ròng 5,88 tỷ đồng trên HNX và mua ròng 10,05 tỷ đồng trên UPCoM. Tổng cộng, khối ngoại bán ròng 103,35 tỷ đồng trên 3 sàn.

Trên HOSE, STB (+49,4 tỷ đồng), DGC (+43,9 tỷ đồng) là những cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Khối ngoại rút ròng hơn 100 tỷ đồng, hầu như không tác động vào chỉ số  ảnh 1

Còn ở chiều ngược lại, khối ngoại thực tế không bán ra nhiều và chủ yếu dàn trải các giao dịch như HPG (-37,2 tỷ đồng), VIC (-22,9 tỷ đồng), VCB (-19,4 tỷ đồng), FUEVFVND (-19 tỷ đồng).

Khối ngoại rút ròng hơn 100 tỷ đồng, hầu như không tác động vào chỉ số  ảnh 2

Trên HNX, VCS (-6 tỷ đồng), PVS (-2,5 tỷ đồng), THD (-2,2 tỷ đồng) lấn lướt ở chiều bán ra.

Khối ngoại rút ròng hơn 100 tỷ đồng, hầu như không tác động vào chỉ số  ảnh 3

Còn trên UPCoM, QNS (+5,1 tỷ đồng), SIP và CSI đều được mua ròng trên 2 tỷ đồng nên đã giúp sàn né được phiên bị rút tiền.

Mai Hương